Yupi

Show:
Sort By:

Yupi Apple Ring Gummy

PRODUCT ID: 152712packets x 40gm..

Gummy, Kids

SGD $9.60

Yupi Gummy Apple 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $4.20

Yupi Gummy Bear 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $4.20

Yupi Gummy Strawberry 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $4.20

Yupi Gummy Worm 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $4.20

Yupi Hotdog Gummy

PRODUCT ID: 1507324packets x 32gm..

Gummy

SGD $19.20

Yupi Mini Gummy Apple 110gm

PRODUCT ID: 1282110gm..

Gummy, Halal

SGD $1.50

Yupi Mini Gummy Bear 110gm

PRODUCT ID: 1282110gm..

Gummy, Halal

SGD $1.50

Yupi Mini Gummy Worm 110gm

PRODUCT ID: 1282110gm..

Gummy, Halal

SGD $1.50

Yupi Pizza Gummy

PRODUCT ID: 1071012packets x 15gm..

Gummy

SGD $6.00