Yupi

Show:
Sort By:

Yupi Apple Ring Gummy

PRODUCT ID: 152712packets x 40gm..

Gummy, Kids

SGD $8.20

Yupi Aquarium Gummy

PRODUCT ID: 1285612packets X 15gm..

Gummy

SGD $4.80

Yupi Cocktail Gummy

PRODUCT ID: 994412packets x 15gm..

Gummy

SGD $4.80

Yupi Gummy Apple 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $3.60

Yupi Gummy Bear 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $3.60

Yupi Gummy Strawberry 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $3.60

Yupi Gummy Worm 45gm

PRODUCT ID: 102216packets x 45gm..

Gummy, Halal

SGD $3.60

Yupi Hotdog Gummy

PRODUCT ID: 1507324packets x 32gm..

Gummy

SGD $16.80

Yupi Mini Gummy Apple 120gm

PRODUCT ID: 1282120gm..

Gummy, Halal

SGD $1.40

Yupi Mini Gummy Bear 120gm

PRODUCT ID: 1282120gm..

Gummy, Halal

SGD $1.40

Yupi Mini Gummy Worm 120gm

PRODUCT ID: 1282120gm..

Gummy, Halal

SGD $1.40

Yupi Peach Ring Gummy

PRODUCT ID: 152712packets x 40gm..

Gummy, Kids

SGD $8.20

Yupi Pizza Gummy

PRODUCT ID: 1071012packets X 15gm..

Gummy

SGD $4.80

Yupi Sour O' Ringo Gummy

PRODUCT ID: 152712packets x 40gm..

Gummy, Kids

SGD $8.20